ביטוח חיים הינו ביטוח הנועד למנוע מהמשפחה לאבד הכנסה במקרה מוות של אחד המפרנסים בבית.

חשוב לזכור כי במקרה של אובדן בן משפחה מפרנס אין שום גוף ממשלתי או פיצוי שניתן על ידי המדינה לשאר המשפחה  כך שבמקרים רבים נאלצת המשפחה להתמודד עם החוסר הנוצר בהכנסות המשפחה או לרדת ברמה דרמטית באיכות וברמת החיים.

ביטוח חיים ניתן לרכוש במגוון אופציות שונות אך לעולם יהיה הביטוח סכום פיצוי שנקבע מראש בעת רכישת הביטוח.